Koepelorgaan Nederlandse Studentenorkesten

Het Koepelorgaan Nederlandse Studentenorkesten (KONSO) is een nieuwe koepelorganisatie voor Nederlandse studentenorkesten. Het doel van KONSO is een betere samenwerking tussen de studentenorkesten te bewerkstelligen en nieuwe bestuursleden te adviseren aangaande bestuursvaardigheden in de muziekwereld. Hierbij valt te denken aan adviezen op het gebied van bladmuziek, fondsen- en sponsorwerving en pr/marketing. Het orgaan zal als aanspreekpunt dienen voor de besturen van de studentenorkesten. Daarnaast zal het twee keer per jaar een besturendag organiseren waarop orkestbesturen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. Op deze dagen zullen interessante sprekers uitgenodigd worden en kunnen de besturen deelnemen aan workshops.

Neem contact met ons op hier!


Recente berichten