Opdrachtcompositie

De opdracht
In 2016 is vanuit het KONSO het initiatief genomen om het uitvoeren van een opdrachtcompositie voor alle studentenorkesten in Nederland mogelijk te maken. Op deze manier wil het KONSO meer verbinding tussen de individuele studentenorkesten faciliteren, nieuwe muziek onder de aandacht brengen bij de musici en het publiek, en laten zien hoe klassieke muziek een grote rol speelt bij een grote hoeveelheid studenten.
Drie jaar later is deze unieke en grootse samenwerking tussen het Amsterdams Studenten Orkest (Amsterdam), CREA Orkest (Amsterdam), D.S.M.G. Krashna Musika (Delft), E.S.M.G. Quadrivium-Ensuite (Eindhoven), H.S.S.O Valerius (Den Haag), L.S.K.O. Collegium Musicum (Leiden), Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum (Nijmegen), Rotterdams Studenten Orkest (Rotterdam), Utrechts Studenten Koor en Orkest (Utrecht), Utrechtsch Studenten Concert (Utrecht), UvA-Orkest J. Pzn Sweelinck (Amsterdam) en de Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging (Wageningen) een feit: in het najaar van 2019 zullen deze dertien studentenorkesten de compositie ‘In de blauwe nacht’ programmeren, geschreven door Reza Namavar.
Bijzonder aan de opdracht is dat de compositie voor dertien verschillende orkesten moest worden geschreven. Al die orkesten variëren in bezetting; sommige orkesten zijn groot, sommige wat kleiner en sommige orkesten hebben zelfs een koor. De compositie is zo geschreven dat er ‘basisstuk’ is geschreven voor de kleinste bezetting met ‘uitbreidingspakketten’ voor de grotere bezettingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om extra koper- of slagwerkpartijen toe te voegen aan het basisstuk of een volledige koorpartij. Op die manier kunnen alle orkesten dezelfde compositie uitvoeren, maar allemaal in hun eigen unieke vorm. Elk concert zal de compositie anders klinken!

De componist
Reza begon al op jonge leeftijd met componeren. Op 15 jarige leeftijd had hij al twee orkestwerken geschreven. In 2006 behaalde Reza op 25 jarige leeftijd zijn masterdiploma klassieke compositie aan het Koninklijk conservatorium te Den Haag. Hierna heeft hij diverse composities geschreven in opdracht van onder andere het Nederlands Blazers Ensemble, de Cellosectie uit het Koninklijk Concertgebouw Orkest
Reza is niet onbekend met het componeren voor studentenorkesten. In 2007 componeerde hij voor het Nederlands Studenten Kamerorkest “Geld, ade, ich bin dein Müde”. Vervolgens schreef hij voor de 57e tournee van het Nederlands Studentenorkest in 2009 de compositie “De Dauwboog”. In zijn werken is terug te horen hoe Reza moeiteloos weet aan te sluiten op de belevingswereld van de studenten waarvoor hij componeert.

Het stuk ‘In de blauwe nacht’
Het centrale concept van het stuk van Reza is evolutie. Iedereen is met elkaar verbonden door een gedeelde afkomst: miljarden jaren geleden ontwikkelde het landleven zich uit de zee en evolueerde tot mensen, die nu de hele wereld bevolkt hebben. Ook de tekst van het stuk gaat over deze evolutie.
Op zijn reizen door verschillende landen en culturen viel Reza op dat hoe minder mensen er in een bepaalde omgeving zijn, hoe meer contact die mensen met elkaar hebben, en andersom. Het contrast tussen collectivisme en individualisme zal ook in het stuk centraal staan. Het samenvoegen van een tiental orkesten een massa van meer dan 600 musici is absurd en beklemtoont een doorgeslagen collectiviteit. Het individu vervaagt naarmate het stuk vordert. Iedereen wil gehoord worden maar onderscheid maken lukt gaandeweg het stuk steeds minder goed. Hoe kan in de massa het individu zichtbaar blijven?
Het stuk zal een grote muzikale machine worden die zichzelf uit verstilling richting massaliteit ontwikkelt, met flashbacks waarin een soloinstrument overblijft en de rest zwijgt. Daarmee ontstaat een enorm contrast tussen massa en individu. Juist de enorme hoeveelheid musici geeft een uniek expressiemiddel: de tutti’s zijn massaler dan ooit. De solo’s des te eenzamer.

De uitvoeringen
27-11-2019 Oosterkerk te Hoorn CREA Orkest
29-11-2019 Singelkerk te Amsterdam CREA Orkest
30-11-2019 Dominicuskerk te Amsterdam CREA Orkest
03-12-2019 Dominicuskerk te Amsterdam (besloten) UvA-Orkest J. Pzn Sweelinck
06-12-2019 Erasmus Paviljoen te Rotterdam Rotterdams Studenten Orkest
07-12-2019 De Duif te Amsterdam UvA-Orkest J. Pzn Sweelinck
08-12-2019 Auditorium TU te Eindhoven Ensuite – E.S.M.G. Quadrivium
10-12-2019 Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen Nijmeegs Studentenorkest (besloten uitkoopconcert) Collegium Musicum Carolinum
10-12-2019 Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam UvA-Orkest J. Pzn Sweelinck
12-12-2019 Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum
13-12-2019 Geertekerk te Utrecht L.S.K.O. Collegium Musicum
13-12-2019 Sint Joriskerk te Amersfoort Utrechts Studenten Koor en Orkest
13-12-2019 Johannes de Doperkerk te Wageningen Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging
14-12-2019 Locatie n.t.b. te Amsterdam Amsterdams Studenten Orkest
14-12-2019 Vredeskerk te Leiden L.S.K.O. Collegium Musicum
14-12-2019 Jacobikerk te Utrecht Utrechts Studenten Koor en Orkest
14-12-2019 Cunerakerk te Rhenen Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging
20-12-2019 St. Joriskerk te Amersfoort Utrechtsch Studenten Concert
20-12-2019 Prinsekerk te Rotterdam D.S.M.G. Krashna Musika
21-12-2019 Aula TU te Delft D.S.M.G. Krashna Musika
10-01-2020 Dominicuskerk te Amsterdam Utrechtsch Studenten Concert
11-01-2020 TivoliVredenburg te Utrecht Utrechtsch Studenten Concert
03-02-2020 De Vrijhof, Campus UT te Enschede Musica Silvestra Orkest
08-02-2020 Locatie Jacobuskerk te Enschede Musica Silvestra Orkest

Recensies

Tubantia

Universiteit Wageningen