Bestuur

Niek Wattel – voorzitter
Jonne den Hond – secretaris
Tim Huijbregts – penningmeester
Laurens Haverkate – coördinator bigbands 
Rivka Eikelboom – coördinator besturendagen
Tonke Versteeg – algemeen bestuurslid

—————————————————–
Heb je een vraag of wil je advies inwinnen? Mail ons persoonlijk of naar info@konso.nl!

Het bestuur van het KONSO bestaat uit ervaren (oud-)bestuurders van verschillende studentenorkesten.

Niek Wattel – voorzitter
Niek was in 2019 voorzitter van het Nederlands Studenten Orkest (NSO). In zijn studententijd heeft hij bij diverse (studenten)orkesten op projectbasis meegespeeld. Als voorzitter is hij het gezicht van KONSO voor externe partijen en intern zorgt hij dat het bestuur zo goed mogelijk functioneert.

Jonne den Hond – secretaris
Jonne speelt sinds 2017 bij het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck, waar ze in het bestuur zat als secretaris (2018-2019) en als voorzitter (2019-2020). In 2019 speelde ze mee met het Nederlands Studenten Orkest. Als secretaris is zij aanspreekpunt voor alle aan KONSO verbonden besturen en zorgt ze voor de verslaglegging van vergaderingen.

Tim Huijbregts – penningmeester
Tim was in 2022 penningmeester van het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko). Daarvoor heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed zoals artistiek verantwoordelijke bij studentenorkest QHarmony Nijmegen (2016-2017) en voorzitter en logisticus bij het Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum (2019-2020); ook was hij actief in organisaties buiten studentenorkesten. Als penningmeester van de koepel adviseert hij graag over alle mogelijke geldzaken van de studentenorkesten.

Laurens Haverkate – coördinator bigbands
Laurens was in 2018 persvoorlichter bij het Nederlands Studenten Jazz Orkest (NSJO) en was verder actief bij diverse commissies, zoals de dirigentencommissie en blazerschefcommissie, binnen onder andere het VU-orkest en het UvA-Orkest J.Pzn. Sweelinck. Ook is Laurens manager van de band Jazzalike. Als coördinator big bands/jazzverenigingen is hij het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger voor de studenten bigbands en jazzgezelschappen die zijn aangesloten bij het KONSO.

Rivka Eikelboom – coördinator besturendagen
Rivka was in 2018 secretaris van het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko). Sinds 2017 is zij lid van D.S.M.G. Krashna Musika waar ze in het bestuur zit als acquisiteur (2020-2021). Rivka is als coördinator besturendagen de organiserende kracht achter de besturendagen die twee keer per jaar plaatsvinden.

Tonke – algemeen bestuurslid
Tonke speelt sinds 2016 in het VU-Orkest waar ze in 2018 in het bestuur zat als persvoorlichter en in 2019 als voorzitter. Verder doet ze sinds 2018 de productie voor het Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO). Als algemeen bestuurslid is ze onder andere verantwoordelijk voor de informatie op de website.