Bestuur

Niek Wattel – voorzitter
Jonne den Hond – secretaris
Dauwe Lentz – penningmeester
Laurens Haverkate – coördinator bigbands 
Rivka Eikelboom – coördinator besturendagen
Noah Stunt – algemeen bestuurslid

—————————————————–
Dirk Westenberg – webmaster

Heb je een vraag of wil je advies inwinnen? Mail ons persoonlijk of naar info@konso.nl!

Het bestuur van het KONSO bestaat uit ervaren (oud-)bestuurders van verschillende studentenorkesten.

Niek Wattel – voorzitter
Niek was in 2019 voorzitter van het Nederlands Studenten Orkest (NSO). In zijn studententijd heeft hij bij diverse (studenten)orkesten op projectbasis meegespeeld. Als voorzitter is hij het gezicht van KONSO voor externe partijen en intern zorgt hij dat het bestuur zo goed mogelijk functioneert.

Jonne den Hond – secretaris
Jonne speelt sinds 2017 bij het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck, waar ze in het bestuur zat als secretaris (2018-2019) en als voorzitter (2019-2020). In 2019 speelde ze mee met het Nederlands Studenten Orkest. Als secretaris is zij aanspreekpunt voor alle aan KONSO verbonden besturen en zorgt ze voor de verslaglegging van vergaderingen.

Dauwe Lentz – penningmeester
Dauwe was in 2016-2017 secretaris van de reiscommissie van het USConcert en in 2017-2018 penningmeester van het bestuur van hetzelfde orkest. In 2019 was hij betrokken bij de productie van studentenmuziekfestival UUnited. Als penningmeester van de koepel adviseert hij graag over alle mogelijke geldzaken van de studentenorkesten.

Laurens Haverkate – coördinator bigbands
Laurens was in 2018 persvoorlichter bij het Nederlands Studenten Jazz Orkest (NSJO) en was verder actief bij diverse commissies, zoals de dirigentencommissie en blazerschefcommissie, binnen onder andere het VU-orkest en het UvA-Orkest J.Pzn. Sweelinck. Ook is Laurens manager van de band Jazzalike. Als coördinator big bands/jazzverenigingen is hij het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger voor de studenten bigbands en jazzgezelschappen die zijn aangesloten bij het KONSO.

Rivka Eikelboom – coördinator besturendagen
Rivka was in 2018 secretaris van het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko). Sinds 2017 is zij lid van D.S.M.G. Krashna Musika waar ze in het bestuur zit als acquisiteur (2020-2021). Rivka is als coördinator besturendagen de organiserende kracht achter de besturendagen die twee keer per jaar plaatsvinden.

Noah Stunt – algemeen bestuurslid
Noah was in 2019 persvoorlichter van het Nederlands Studenten Orkest (NSO). Sinds 2015 speelt zij in het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck, waar zij in diverse commissies plaatsnam. Als algemeen bestuurslid is ze onder andere verantwoordelijk voor de informatie op de website en Facebookpagina.

Dirk Westenberg – webmaster
De website van KONSO is in eerste instantie begonnen als onderdeel van Concert4You.nl waar Dirk oprichter van is. Als webmaster is hij verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van de KONSO website.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail